با توجه به لزوم دسترسی راحت به اطلاعات تامین کنندگان کالاها و خدمات حوزه HSE (شامل ایمنی ، آتش نشانی ، امنیت ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط و محیط زیست) این سامانه بطور اختصاصی در این حوزه راه اندازی شده است.

با راه اندازی این سامانه امکان یافتن تامین کنندگان کالاها و خدمات HSE در سطح کشور و یا در محدوده جغرافیایی خاصی وجود خواهد داشت و کارشناسان HSE صنایع و دیگر گروههای استفاده کننده از کالاها و خدمات تخصصی HSE براحتی تامین کنندگان مورد نیاز را شناسایی خواهند نمود.